JUDr. Helena Čerešňová - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAJUDr. Helena Čerešňová
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
 
O NÁS PRÁVNE SLUŽBY ODMENA AKTUALITY PORADENSTVO ON-LINE KONTAKT  
Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová

O NÁS

Advokátska kancelária JUDr. Heleny Čerešňovej vznikla v roku 2008. Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho a exekučného práva pričom poskytuje široký právny servis svojim klientom na celom území Slovenskej republiky.
JUDr. Helena Čerešňová po absolvovaní Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a po trojročnom pôsobení na pozícii advokátskeho koncipienta, kde získala praktické skúsenosti napr. so zastupovaním klientov pred súdmi, správnymi orgánmi, s vypracovávaním zmlúv, právnych stanovísk, analýz, právnych podaní na orgány verejnej správy, vymáhaním pohľadávok, mimosúdnym riešením najrôznejších právnych problémov, prevodmi cenných papierov, v oblasti živnostenského práva, v oblasti procesného práva, práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností, práva cenných papierov vykonáva samostatnú advokátsku prax od 01.01.2008.

Od roku 2008 advokátska kancelária úspešne rieši právne problémy svojich klientov a to ako zo Slovenskej republiky tak i zo zahraničia a to najmä z Holandského a Belgického kráľovstva a je pripravená rozšíriť rady svojich spokojných klientov a poskytnúť im právne služby pri riešení ich bežných životných situácií fyzických osôb ako sú napríklad prevody nehnuteľností, otázky spojené s dedením, rozvody, výživné, ochrana spotrebiteľa alebo pri riešení problémov spojených s výkonom podnikateľskej činnosti ako je napríklad vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie pohľadávok, pomoc pri založení obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a pod..

V záujme maximálnej spokojnosti našich klientov spolupracujeme s renomovanými znalcami, tlmočníkmi, notármi, ponúkame služby zaručeného elektronického podpisu a zakladáme si na individuálnom a profesionálnom prístupe.

JUDr. Helena ČerešňováO NÁS | PRÁVNE SLUŽBY | ODMENA | AKTUALITY | PORADENSTVO ON-LINE | KONTAKT
Copyright © Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová | Created by ARTTECH WEBDESIGN